จำพวกเดียวกัน สันดานเดียวกัน จึงไม่เห็นความชั่วกัน

จำพวกเดียวกัน สันดานเดียวกัน จึงไม่เห็นความชั่วกัน

ตามนี้ โดยสื่อเดียวกัน
https://www.thaipost.net/main/detail/66420

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

12 ความเห็น

 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

รัฐบาลเห้

โกรธแล้ว

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
ปั้นจิ้ม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

 

อวยกันเองส

 

.

ไม่มียางอายกันเลย

นุกสนาน

ไม่อายปาก

 

 

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
นายหนหวย

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1