"ต้นทุน" ทางการเมืองของพวกเขาย่อมมีอย่างสมบูรณ์

"ต้นทุน" ทางการเมืองของพวกเขาย่อมมีอย่างสมบูรณ์

09.00 INDEX ทุนการเมือง จาตุรนต์ ฉายแสง แนวโน้ม ตั้ง พรรคการเมืองใหม่

 
 
 
 
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1

1 ความเห็น

 
3 ส

ติดตามครับ

ใช่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1