มันส์ในอารมณ์อยู่ฝ่ายเดียว พอประสบกับตัวเลข 8.4 ล้านคน ก็เกิดอาการ " นะจังงัง " !!!!

มันส์ในอารมณ์อยู่ฝ่ายเดียว พอประสบกับตัวเลข 8.4 ล้านคน ก็เกิดอาการ " นะจังงัง " !!!!

https://www.matichon.co.th/politics/news_2206764

 

 

09.00 INDEX ตัวเลข ว่างงาน 8.4 ล้านคน เขย่า สถานการณ์ “ฉุกเฉิน”

ปัจจัยอะไรทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะผ่อนคลายมาตร การ “เข้ม” จากพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินลงเป็นลำดับ

อาจเป็นเพราะความสำเร็จในเรื่องการสกัด ขัดขวางการแพร่ระบาดของไวรัสในระยะหลัง

จากประสิทธิภาพของบุคลากรด้าน “สาธารณสุข”

อาจเป็นเพราะกระแสคัดค้าน ต่อต้านที่แผ่กว้างออกไปเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคัดค้านและต่อต้านจากภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสหพัฒน์หรือเดอะมอลล์

กระนั้น ผลสะเทือนที่หนักหนาสาหัสอย่างยิ่ง คือตัวเลขอันมาจาก “สภาพัฒน์ฯ” ล่าสุดในเรื่องแนวโน้มการตกงานที่ทะยานไปยัง 8.4 ล้านคน

แม้ตัวเลขการตกงานจะเป็น 8.4 ไม่ใช่ 10 ล้านคนอย่างที่ภาคเอกชนได้เคยคาดหมายเอาไว้ แต่ก็น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง

ความเป็นจริงที่ไม่ว่ารัฐบาล ไม่ว่ากองทัพจะต้องยอมรับก็คือ ผลสะเทือนจากมาตรการ”เข้ม”จากพรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น

มิได้เป็นเรื่องในทาง “สุขภาพ” มิได้เป็นเรื่องในทาง “สาธารณสุข” แต่อย่างใด

หากแต่เป็นเรื่องในทาง “การเมือง” ล้วน-ล้วน

ทั้งเป้าหมายทางด้าน “ความมั่นคง” เป้าหมายในทาง “การเมือง” นี้ยังกลายเป็นผลร้ายในทาง “เศรษฐกิจ” อย่างเห็นได้ชัดในห้วงแห่งเดือนเมษายน พฤษภาคม

เด่นชัดตำตา ณ บริเวณหน้ากระทรวงการคลัง เด่นชัดตำรา ณ ทุกจุดที่มือไม้ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แตะเข้าไปถึง

แล้ว “สภาความมั่นคงแห่งชาติ” ยังยืนกระต่ายขาเดียวผ่าน “ศบค.” ผ่าน “ครม.” กระทั่งก่อให้เกิดความไม่พอใจใหญ่หลวงและกว้างขวางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

เมื่อประสบเข้ากับตัวเลขคนว่างงานกว่า 8.4 ล้านคนเข้ามาอีกก็เกิดอาการนะจังงัง

ทุกอย่างล้วนล่าช้าเหมือนที่ประชาชนรู้สึกต่อโครงการ”เราไม่ทิ้งกัน”ของกระทรวงการคลัง ต่อการจ่ายเงินประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน

เป็นความล่าช้าเพราะไม่ได้คิด ไม่ได้เตรียมการในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยามาก่อน

ปล่อยทุกอย่างให้อยู่ในมือของ”รัฐราชการรวมศูนย์”

 

การ์ตูน เซีย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้ตูบว่าไงขยายพรก.ฉุกเฉิน

คนว่างงานเกือบสิบล้าน

โกรธแล้ว

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0